Zavarovalnine

Zavarovalnina pomeni izplačilo vnaprej dogovorjene zavarovalne vsote, na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe v primeru nastanka zavarovalnega primera v skladu z zavarovalnimi pogoji. Višina zavarovalne vsote je odvisna od višine zavarovalne premije. Gre torej za dajatev zavarovalnice, ki jo je dolžna plačati po zavarovalni pogodbi zaradi nastalega zavarovalnega primera zavarovancu ali drugi osebi, določeni v zavarovalni pogodbi.
V okviru zavarovalnega prava naše stranke zastopamo pri uveljavljanju zavarovalnine tako, da pri zavarovalnicah zanje izvajamo vse postopke za izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote kot izhaja iz posamezne zavarovalne pogodbe pri nezgodnem ali življenskem zavarovanju.