Dedno pravo

• sestava oporok
• uveljavljanje nujnih deležev
• zastopanje pri uveljavljanju pravic v zapuščinskih postopkih
• zastopanje v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino
• sestava pogodb dednega prava