STVARNO PRAVO IN NEPREMIČNINE

Na področju nepremičnin nudimo svetovanje in zastopanje pri reševanju sporov in izvedbi vseh pravnih poslov v zvezi z nepremičninami. V povezavi z drugimi strokovnjaki (geodetske služba, nepremičninske agencije, davčni svetovalci …) izvedemo tudi celoten postopek pri nakupu, prodaji ali menjavi nepremičnin, kot tudi vse postopke delitve nepremičnin in vpisa etažne lastnine. Na enem mestu pripravimo načrt etažne lastnine, akt o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij.

• sestavljanje vseh vrst pogodb in drugih zasebnih listin,
• svetovanje, zastopanje in sestavljanje vseh vrst pogodb o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, ...),
• svetovanje glede davčne optimizacije pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah,
• izvedba vseh potrebnih postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih (upravne enote, Sklad kmetijskih zemljišč, MORS…) v zvezi z prenosi lastninske pravice na nepremičninah,
• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah nepremičninskih sporov v zvezi z motenjem posesti, najemna razmerja (sklepanje/prenehanje), hipoteke (ustanovitev/izbris), služnosti (ustanovitev/ukinitev), nujne poti ustanovitev/ukinitev, ureditve meje, razdružitev solastnine, stanovanjska najemna in druga razmerja ...),
• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah civilnih sodnih sporov,
• svetovanje in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih (vpisi pravic v zemljiško knjigo).

PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Strankam nudimo pravne storitve s področja nakupa in prodaje nepremičnin. V okviru celostne storitve izvajamo preverjanje zemljiškoknjižnega stanja, vodimo pogajanja, pripravimo pogodbe, izvedemo postopke v zvezi s plačilom davka in overitvijo pogodbe ter poskrbimo za vpis v zemljiško knjigo.