Družinsko pravo

• svetovanje in zastopanje pri razvezah zakonske zveze,
• sestava razveznih tožb in predlogov za sporazumno razvezo,
• svetovanje in zastopanje pri razdelitvi skupnega premoženja,
• svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju preživnin,
• svetovanje in zastopanje pri dodelitev in stiki z otroki,