Ustavno pravo

• svetovanje in zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin
• vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti posamičnih pravnih aktov
• ustavne pritožbe za oceno ustavnosti in zakonitosti