Spori v zvezi z nepremičninami

V slovenski družbi so najpogostejši sosedski spori v zvezi s služnostimi, ureditvijo meje, razdružitvijo solastnine, nedovoljenimi imisijami, motenjem posesti ali ustanovitvijo nujne poti za nepremičnino in priposestvovanjem nepremičnin.