Odškodninsko in zavarovalno pravo

• Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
• Uveljavljanje zavarovalnih zahtevkov
• Pogajanja z zavarovalnicami in drugimi zavezanci za plačilo odškodnine
• Priprava odškodninskih tožb
• Zastopanje v sodnih postopkih pri uveljavljanju odškodnin

Kdaj lahko uveljavljamo odškodnine?
Pravično denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo (iz naslova fizičnih bolečin, duševnih bolečin, strahu ter skaženosti) lahko uveljavljamo v vseh primerih ko posameznik utrpi kakršnokoli škodo na delovnem mestu, v prometni nesreči, na javnem mestu in na vseh drugih področjih kjer pride do povzročitve škode zaradi napake ali krivde drugega.
Poleg nepremoženjske škode lahko uveljavljamo tudi povračilo premoženjske škode, ki je posamezniku nastala zaradi uničenja ali poškodovanja lastnine, materialnih stroškov povezanih z zdravljenjem, zaradi izpada prihodka ker določen čas niste bili zmožni za delo in se posledično vaše premoženje ni povečalo (izgubljeni dobiček).