Odškodnine

Odškodnina pomeni denarno nadomestilo, ki jo prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči. Škoda je lahko materialna-premoženjska ali nematerialna-nepremoženjska.
V okviru odškodninskega prava naše stranke zastopamo pri uveljavljanju primerne odškodnine tako, da zanje izvajamo vse postopke za pridobitev odškodnine za telesne, duševne bolečine in za zmanjšanje življenjskih aktivnosti ter vso ostalo njim nastalo škodo