Odvetništvo

je častivreden poklic, ki izvira še iz antičnih časov. Kot takšen se je ohranil do danes. Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon (137. člen Ustave RS).
Odvetništvo opravljajo odvetniki kot pravni strokovnjaki. Ugled odvetnikov je rasel skozi stoletja, razvoj in način življenja pa sta pripeljala do tega, da je odvetništvo postalo nuja.

Čeprav je videti, da odvetniki ustvarjamo spore, je v vsakem zahtevku ali tožbi vendarle klic po tem, da naj se spor odpravi oz. razreši na pravičen in pošten način. Poštene stranke si želijo hitre rešitve spora, ker se odločitve sodišča na bojijo. Zato vidim odvetniški poklic kot pomoč ljudem in ne kot produciranje nepotrebnih sporov.
Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen. Odvetnik je oseba zaupanja, ki s svojim pridobljenim znanjem in spoznanimi izkušnjami rešuje probleme svojih strank. Odvetnik opravlja odvetniško dejavnost kot svoboden poklic, za svoje delo je odgovoren stranki.

Na poti, ki ji naj sledi odvetnik, mora biti na prvem mestu pravica, le-to pa naj dobijo tisti, ki so spoznali in občutili krivico.
Napačno je prepričanje, da je odvetnikovo edino delo zastopanje strank pred sodišči. Bolj pomembno je spor preprečiti kot ga rešiti, zato je bolje in ceneje najeti odvetnika še pred nastankom spora.