Dokumentacija pri uveljavljanju odškodnin in zavarovalnin

Prometna nesreča

 prometno dovoljenje in vozniško dovoljenje

 medicinska dokumentacija

 evropsko poročilo o prometni nezgodi ali podatkio  povzročitelju

 potrdilo delodajalca o manj izplačani plači zaradi  bolniškega staleža ali plačilne liste

 izjava oškodovanca o nastanku nezgode in o  zdravstvenih težavah, ki so se pojavile v času  zdravljenja in po njem

 zelena karta povzročitelja v primeru, da je  nesrečo povzročil tujec

 izjave prič o nastanku nezgode

 potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela –  bolniški  listi

 račune v zvezi z zdravljenjem

 številko transakcijskega računa (za nakazilo  denarne odškodnine)

 

Delovna nezgoda

 poškodbeni listi iz urgence oz. travmatoloških  ambulant

 izjave morebitnih očividcev

 potrdilo osebnega zdravnika o poteku zdravljenja  oz. fotokopija ambulantnega kartona

 opis vzroka za nastanek škodnega dogodka

 izvidi specialistov (fiziater, ortoped, travmatolog,  nevrolog …itd.)

 št. zavarovalne police in podatek o zavarovalnici,  pri kateri ima delodajalec zavarovano  odgovornost

 karton opravljenih fizikalnih terapij

 račune v zvezi z zdravljenjem

 bolniški listi oz. mnenja ZZZS

 številko transakcijskega računa (za nakazilo  denarne odškodnine)

 obrazec ER 8-prijava poškodbe na delovnem  mestu

 

 

Javni in zasebni prostor

 poškodbeni listi iz urgence oz. travmatoloških  ambulant 

 opis vzroka za nastanek škodnega dogodka  (poškodovana javna površina, poškodovane  stopnice,poledenela tla, spolzka tla,..)

 izvidi zdravnikov specialistov

 fotografije kraja škodnega dogodka, iz katerih je  razviden vzrok za nastanek poškodbe

 karton opravljenih fizikalnih terapij

 račune v zvezi z zdravljenjem

 potrdilo osebnega zdravnika o poteku zdravljenja  oz. fotokopija ambulantnega kartona

 izjave morebitnih očividcev

 bolniški listi oz. mnenja ZZZS

 številko transakcijskega računa (za nakazilo  denarne odškodnine)

 

Zavarovalnine

 fotokopija zavarovalne police  fotokopija ambulantnega kartona
 fotokopija splošnih pogojev; medicinska  dokumentacija  potrdilo od osebnega zdravnika o poteku  zdravljenja
 fotokopija potrdila o upravičeni zadržanosti od  dela – bolniški listi  račune v zvezi z zdravljenjem
 fotokopija izvidov o zdravljenju po poškodbi in  potrdila o opravljenih fizioterapijah  obrazec prijava nezgode, ki ga oškodovanec dobi  na zavarovalnici, na kateri je bilo sklenjeno  zavarovanje
   številko transakcijskega računa (za nakazilo  zavarovalnine)