Korporacijsko področje

• ustanavljanje gospodarskih družb
• statusne spremembe (preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike družbe - s.p./d.o.o, d.o.o./d.d.,…)
• sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami
• priprava in spremembe družbenih pogodb
• dokapitalizacije
• spremembe lastništva
• vpisi v sodni register
• vodenje in zastopanje na skupščinah gospodarskih družb