STROŠKI ZASTOPANJA

Obračun naših storitev temelji na odvetniški tarifi, ki jo sprejme Odvetniška zbornica Republike Slovenije.

Primer: svetovanja v odvetniški pisarni – ½ urni posvet 50,00 EUR, 1 urni posvet 100,00 EUR,

  • dopisi, druge vloge in tožbe - od 50,00 EUR dalje,
  • zastopanja na obravnavah - od 75,00 EUR dalje
  • druga opravila za stranko - obvestila, poizvedbe, dopisi od 20,00 EUR dalje
  • materialni stroški - 2% od vrednosti storitev ali v dejanskem znesku

Pri zastopanju strank v odškodninskih zahtevkih stroške obračunavamo po izplačilu odškodnine.

V skladu z Zakonom o odvetništvu v zvezi s plačilom odvetniških stroškov lahko s stranko tudi sklenemo pisno pogodbo o plačilu stroškov, v tem primeru stranka plača znesek v višini od 5% do 15% od izterjanega oz. dobljenega zneska.

Podrobneje in natančneje obračunavanje odvetniških stroškov določa Odvetniška tarifa OZS.