Specifike prometa s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi

Za nakup in prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov veljajo posebni pogoji in določene omejitve, ki jih morajo upoštevati tako prodajalci kot tudi kupci.
S prometom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov je mišljena njihova prodaja ali nakup. Če je parcela po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko ali gozdno zemljišče, je potrebno upoštevati poseben postopek prometa, ki ga urejata Zakon o kmetijskih zemljiščih in Zakon o gozdovih. Namensko rabo zemljišča (stavbno, kmetijsko ali gozd) se lahko preveri na občini, na območju katere nepremičnina leži.