Upravno pravo

• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov pred raznimi upravnimi organi (postopki v zvezi s pridobivanjem oblastnih dovoljenj za gradnjo, inšpekcijski postopki, postopki javnih naročil, ...),
• svetovanje in zastopanje v postopkih pred Upravnim sodiščem RS,
• svetovanje in zastopanje v upravnem sporu,
• svetovanje in zastopanje v denacionalizacijskih postopkih.