Naša vizija

Naše osnovno načelo je profesionalnost pri zastopanju in uveljavljanju pravic naših strank, zato pri opravljanju odvetniškega poklica sodelujemo z notarji, davčnimi svetovalci, revizorji in izvedenci raznih strok. Po potrebi tudi sodelujemo tudi drugimi odvetniki izven naše pisarne, ki so strokovnjaki za posamezna pravna področja, za katera naša pisarna ni specializirana.

Naša poslanstvo

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, spoštovanju, zaupanju in potrpežljivosti do strank, kar nam zagotavlja uspešno in tvorno sodelovanje.

Slika od Branko Gajšek
ODVETNIK

Branko Gajšek

Odvetnik Branko Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko nalogo z naslovom Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank je opravil pod mentorstvom prof. dr. Mihe Juharta. Po opravljeni diplomi je 10 let svojo pravniško pot, poklicno kariero in delovne izkušnje pridobival v gospodarstvu, najprej kot vodja splošne službe, po dveh letih pa kot direktor splošne, kadrovske in pravne službe. V letih pridobivanja praktičnih izkušenj v gospodarstvu, tudi z opravljanjem funkcije člana in predsednika nadzornih svetov v gospodarskih in finančnih družbah, je teoretične izkušnje pridobival na magistrskem študiju gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V skladu s Sklepom Vlade RS je usposobljen za poravnalca v kazenskih zadevah. Odvetnik Branko Gajšek je tudi opravil dodatno izobraževanje na področju mediacije pri Inštitutu za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije in uspešno opravil izpit. Tako je od leta 2010 tudi formalnopravno usposobljen za mediatorja za samostojno vodenje mediacijskih postopkov na področju gospodarskega in civilnega prava, in sicer tako v okviru sodišču pridruženih mediacij kot mediacij izven sodišča. Sodno pripravništvo je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljanem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot odvetniški kandidat v skupni odvetniški pisarni, ki je delovala pod okriljem treh samostojnih odvetnikov. Po vpisu kot odvetnik v imenik Odvetniške zbornice Slovenije leta 2008 se je odločil za samostojno odvetniško pot z ustanovitvijo svoje odvetniške pisarne.

Slika od Gregor Gajšek
ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK

Gregor Gajšek

Gregor Gajšek je študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral v letu 2013 pod mentorstvom Bojana Bugariča. Del svojega študija je opravil v tujini, in sicer na Pravni fakulteti Univerze v Wroclawu na Poljskem, kjer je svoje svoj študij posvetil predvsem področju prava EU in področju mednarodnega tržnega prava. Poleg študija je opravil tudi dodatna strokovna izobraževanja: v letu 2014 strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku in v letu 2016 strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. V Odvetniški pisarni Gajšek je kot odvetniški pripravnik zaposlen od leta 2014 dalje. Tekoče govori angleški in hrvaški jezik ter pogovorno nemški in poljski jezik.

Slika od Jana Kertel
ODVETNIŠKA PRIPRAVNICA

Jana Kertel

Jana Kertel je leta 2014 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Med izobraževanjem je bila na študijski izmenjavi na Poljskem, kjer je na Pravni fakulteti v Wroclawu izpopolnila svoje znanje s področja prava Evropske unije. Po končanem študiju je opravljala pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. V Odvetniški pisarni Gajšek je zaposlena od januarja 2017. Tekoče govori angleški jezik ter pogovorno hrvaški in nemški.